-
דף הבית אודות סטודנטים
לתואר שלישי
סטודנטים
לתואר שני
סטודנטים
לתואר ראשון
סטודנטים
לקויי למידה
חוקרים
וחברות
מרכז
המידע
צור
קשר
 
 

עריכה מדעית (עריכה אקדמית)

יש לך סמינריון, תיזה, דוקטורט, דו"ח מסכם או מאמר שזקוקים לעריכה מדעית? גאמא כתיבה אקדמית מעסיקה עורכים בעלי תואר שני ומעלה בהצטיינות, אשר מומחיותם היא בעריכה מדעית, ושיביאו את המסמך שלך לסטנדרט אקדמי גבוה, בעברית או באנגלית. נוכל לעזור לך גם אם הקושי הוא בפרק אחד בלבד, כמו סקירת הספרות, הדיון או התקציר. כדי לבצע את תהליך העריכה המדעית (עריכה אקדמית) ביעילות ללא נוכחותך, אנחנו מקפידים לפעול לפי שיטת עבודה מסודרת אותה פיתחנו בעקבות ניסיון רב שנים בתחום.

עריכה מדעית ועריכה אקדמית הם שני שמות שונים לאותו התהליך. השימוש בשם אחד נפוץ יותר בדיסציפלינות מסויימות מאשר באחרות, אך אין הבדל מעשי בין השניים. העריכה המדעית מתקנת את שגיאות המבנה וטעויות הניסוח של תוצרי מחקר אקדמי, אולם היא אינה עוסקת בתיקון שגיאות מחקריות.

מה כוללים שירותי העריכה המדעית שלנו?

העריכה המדעית שאנחנו מבצעים בעברית ובאנגלית כוללת כתיבה אינטגרטיבית, תמצות, חלוקת טקסט קוהרנטית וכתיבת ביבליוגרפיה נכונה.

כתיבה אינטגרטיבית

כתיבת מחקר כמותי שונה מכתיבת מחקר איכותני או עיוני. במחקר כמותי, אנו נוודא ונשפר את האינטגרציה בין הממצאים, סקירת הספרות והדיון, שכן על הכתיבה להתמקד בהצגת הממצאים והשלכותיהם על השערות המחקר. במחקר איכותני, לעומת זאת, נוודא ונשפר את האינטגרציה בין הנתונים, סקירת הספרות והדיון. כתיבת המחקר האיכותני הינה תיאורית יותר מאשר כתיבת המחקר הכמותי, והיא עוסקת באופן תמציתי בהשלכות הנתונים על שאלות המחקר.

הן במחקר הכמותי, הן במחקר האיכותני והן במחקר העיוני, העריכה המדעית שלנו תיצור קוהרנטיות הממוקדת בנושא הנחקר. כלומר, נשפר את הצגת הקשר בין הטענה, הראיות, הדוגמאות, המסקנות וכו'.

הפרדה בין מקור לחידוש

לעיתים האתגר בכתיבת מחקר עיוני הוא להביא דברים בשם אומרם וברצף הנכון ולבצע אבחנה בין פראפרזה לבין ציטוט. לעיתים האתגר בכתיבת הסיכום הוא דווקא הוא גיבוש סיכום קוהרנטי שלא חוזר על הנאמר בגוף העבודה עצמה. העורכים המדעיים שלנו מנוסים בכך.

תמצות

לעיתים האתגר שעומד בפניך בכתיבה מדעית הינו דווקא התמצות והמיקוד. העורכים המדעיים שלנו מנוסים בהפרדת העיקר מהתפל, ובעריכה מדעית היוצרת מסמך ממוקד.

חלוקת טקסט קוהרנטית

לפעמים הטקסט עצמו כתוב היטב, אך אין לו מבנה ברור. במקרה זה, נשנה את סדר הפסקאות הקיים ובמידת הצורך, נחלק את הטקסט לפסקאות ברורות. בנוסף, ננסח מחדש את כותרות הביניים הקיימות או ניצור חדשות. כך נייצג בבהירות את התוכן לקורא ונאפשר את קריאתו הרציפה של המסמך.

כתיבת הערות שוליים נכונה

הערות שוליים נועדו להפנות למקור ממנו מצוטט הכתוב, להפניה לביבליוגרפיה המרחיבה את הדיון בנושא, או להעמקת הדיון בפרטים שאינם נחוצים לשם הבנה ראשונית של הנושא. אנו נסייע לך להפוך את הטקסט לנגיש, כך שהערות השוליים ייכתבו על פי כללי ה-APA או כללי ה- MLA ובאופן המאפשר קריאה רציפה ולא מכביד על הקורא.

כתיבת ביבליוגרפיה נכונה

על פי בקשתך, אנחנו מוודאים שהביבליוגרפיה רשומה באופן מדויק. אנחנו בודקים התאמה מלאה בין ההפניות הביבליוגרפיות שבגוף העבודה לרשימת הפריטים הביבליוגרפיים שבסופה, ולהפך. בנוסף, אנו בודקים כתיבה נכונה של הביבליוגרפיה לפי כללי ה-APA, כללי ה-MLA, או כללים רלבנטיים אחרים לפי תחומי המחקר. אם יש בכך צורך, אנחנו מבצעים את התיקונים הנדרשים.

כיצד מתבצע התהליך?

אנחנו מקבלים את המסמך לעריכה מדעית. אנחנו מתחייבים לשמור על דיסקרטיות ועל זכויותיך במסמך אותו תעביר אלינו, ותוכל לקבל הסכם סודיות חתום על ידינו.

לאחר מכן, אנו בודקים את היתכנות ביצוע העריכה המדעית על ידינו, בסטנדרט אקדמי גבוה. אם קיימת היתכנות לביצוע עריכה מדעית תוצענה לך שתי אפשרויות.

האפשרות הראשונה היא ביצוע עריכה מדעית על ידינו, תוך כדי נוכחותך והשתתפותך המלאה בתהליך. כלומר, העריכה תתבצע במפגש פנים מול פנים.

האפשרות השניה, לעומת זאת, היא ביצוע העריכה המדעית על ידינו, ללא נוכחתוך, והעברת טיוטות להתייחסותך. על פי בקשתך, נבצע את השינויים והתיקונים תוך כדי שימוש בפונקציית "מעקב אחר שינויים" (Track Changes).

המטרה הסופית של תהליך העריכה המדעית היא הבאת המסמך לסטנדרט אקדמי גבוה המקובל עליך ועל המנחה שלך. לכן, כל שלבי העריכה המדעית עוברים את האישור שלך. בעת הצורך, אנו מבצעים תיקונים בהתאם להערות המנחה, לאחר שיקבל ממך את המסמך הערוך.

במידת הצורך, ניתן להעזר בשירותי העריכה הלשונית שלנו. זאת משום שהעריכה המדעית לא מתייחסת לבעיות לשוניות במסמך.

איננו כותבים עבודות אקדמיות.

אנו לא עוסקים במכירות עבודות אקדמיות או בכתיבתן, אלא עורכים את המסמכים האקדמיים אשר אותם אנו מקבלים מכם.

כתבת סמינריון, תיזה, דוקטורט, דו"ח מסכם או מאמר שזקוקים לעריכה מדעית (עריכה אקדמית), בעברית או באנגלית? פנה אלינו ונביאם לסטנדרט אקדמי גבוה.