-
דף הבית אודות סטודנטים
לתואר שלישי
סטודנטים
לתואר שני
סטודנטים
לתואר ראשון
סטודנטים
לקויי למידה
חוקרים
וחברות
מרכז
המידע
צור
קשר
 
 

עבודת גמר רפואית

סטודנטים הלומדים לקבלת תואר "דוקטור לרפואה" נדרשים לכתוב עבודת גמר. העבודה, במרבית המקרים, אמורה להיכתב בהתאם להנחיות לכתיבת מאמר, אשר נהוגות ברוב כתבי העת המדעיים הרפואיים בעולם.

אנו מציעים שירותי עריכה וייעוץ בכתיבת העבודה על ידי המומחים בכתיבה מדעית של "כתיבה ביומדיקל" (חברת אחות שלנו).

עבודת הגמר כוללת:

  • תקציר: התקציר כולל את מטרת העבודה, שיטות ביצועה, התוצאות החשובות והמסקנות הסופיות. התקציר צריך להיות מובן גם למי שלא קרא את העבודה לפני כן.
  • מבוא: מציג את הבעיה המחקרית על רקע הידוע אודותיה בספרות המקצועית. במבוא מוצג סיכום של הידע הקודם הרלוונטי בספרות תוך אזכור והתייחסות למאמרים העיקריים בנושא. המבוא מסתיים בסעיף המציג את בעיית המחקר ומטרותיו או ההשערות שהעבודה בדקה.
  • חומרים ושיטות: בפרק זה מוצגים השיטה והמכשיר בהם החוקר השתמש. תיאור השיטה הינו קצר תוך אזכור מקורותיה. אם השיטה שונה מהמקובל או אם היא פותחה לצורך עבודת הגמר, מובא תיאור רחב שלה. פרוטוקול הניסוי מתואר במדויק. אם הניסוי מבוסס על הנחות מסויימות הן מצויינות ומובאת התייחסות לתקפותן בהקשר של עבודת הגמר. אם הניסוי כלל אנשים מצויינים הנתונים אשר שימשו להבדלה בין חולים לבריאים, ומובאת התייחסות ספציפית המבהירה אם הניסויים בוצעו בהתאם להוראות של ועדת הלסינקי. כמו כן, מצויינים במדוייק שמות החומרים הכימיים המיוחדים בהם נעשה שימוש ואת מקורם וניקיונם. אם הניסוי השתמש בחיות מעבדה מצויינים המין, הגזע, הגיל, משקל, שיטות הרדמה והפרוצדורות שבהן נעשה שימוש לצורך ביצוע הניסוי. בכל נושא מובא תיאור מדוייק של השיטות הסטטיסטיות בהן נעשה שימוש.
  • תוצאות: התוצאות מוצגות בסדר הגיוני בטקסט, בטבלאות ובלוחות. התוצאות שמוצגות בטבלאות או בלוחות אינן מתוארות במלל. עם זאת, תוצאות מסויימות ניתן להדגיש ולסכם. לכל טבלה ניתנת כותרת קצרה כך שהיא תהיה מובנת גם ללא קריאת הטקסט הנלווה.
  • דיון: לרוב הדיון מתחיל בסיכום קצר של עיקרי הממצאים. בדיון מובא הסבר של התוצאות, הקשרים ביניהן והשלכותיהן. הדיון עוסק בחשיבות התוצאות לאור הספרות המקצועית, תוך התייחסות למאמרים שדנים בבעיה שנחקרה בעבודת הגמר. בדיון מובאת ביקורת על העבודה עצמה תוך הבאת טיעונים בעד ונגד ההנחות המוצגות וביצוע ניתוח ביקורתי של התוצאות. כאשר התוצאות המתקבלות שונות מאלו שקיבלו חוקרים אחרים מובא הסבר לכך.
  • ביבליוגרפיה: הרשימה הביבליוגרפית כוללת את כל המאמרים או הפרקים מתוך ספרים הנוגעים ישירות לעבודה והמאוזכרים בגוף העבודה. נדרשת התאמה מלאה בין אזכור המקורות בגוף העבודה לבין רישומם ברשימה. הרשימה הינה אחידה לפי סדר הופעת הביבליוגרפיה בגוף העבודה, והיא נרשמת על פי האינדקוס מדיקוס.

כמו כן, ניתן להסתייע בשירותי הייעוץ הסטטיסטי של מומחי כתיבה ביומדיקל, אשר מנוסים ומיומנים בביצוע סטטיסטיקה רפואית במחקרים רפואיים וקליניים. המומחים שלנו יוכלו גם לבצע את העיבודים והניתוחים הסטטיסטיים ולהציג את התוצאות.

ערכתם עבודת גמר רפואית ואתם זקוקים לסיוע מקצועי כדי להביאה לסיום? פנו אלינו ועורכינו המדעיים יסייעו לכם בזאת.