-
דף הבית אודות סטודנטים
לתואר שלישי
סטודנטים
לתואר שני
סטודנטים
לתואר ראשון
סטודנטים
לקויי למידה
חוקרים
וחברות
מרכז
המידע
צור
קשר
 
 

שירותי סטטיסטיקה למחקרים רפואיים

גאמא כתיבה אקדמית מספקת שירותי סטטיסטיקה למחקרים רפואיים עבור חוקרים ועוסקים במחקר רפואי.

אנחנו מעסיקים מומחים לסטטיסטיקה בעלי ניסיון רב בביצוע אנליזות סטטיסטיות מורכבות. נסייע לך בתכנון וניתוח סטטיסטי של מחקרים קליניים ואפידמיולוגיים, בתכנון שאלונים ובניתוח סקרים. אנחנו מקפידים על ניתוח הממצאים הסטטיסטיים והצגתם בצורה ברורה לכל קורא.

  אנו מתמחים בכל שלבי העיבוד הסטטיסטי:
 • ייעוץ בבחירת המבחן והפרוצדורה הסטטיסטיים המתאימים.
 • בניית גיליון נתונים והזנתו בתוכנת SPSS וב-EXCEL.
 • קידוד ועיבוד הנתונים בתוכנת SPSS וב-EXCEL.
 • הפקת ממצאים של סטטיסטיקה תיאורית (ממוצעים וסטיית תקן).
 • קביעת גודל המדגם במחקר וביצוע Power Analysis.
 • מבחני מובהקות להשוואה בין קבוצות: השוואות משתנה רציף באמצעות מבחן t, מבחן חד צדדי ומבחן דו צדדי; השוואת פרופורציות באמצעות מבחן חי בריבוע ו-Eaxct Fisher.
 • ביצוע מבחנים דיאגנוסטיים תוך ביצוע עקומת ROC והתייחסות לרגישות, סגוליות, PPV, NPV ובחינת המשקל הסגולי של הפרמטרים השונים לפי משמעותן הקלינית למחלה הנבדקת.
 • ניתוח סיכון יחסי RR ו-Odds Ratio.
 • ניתוח רב משתנים-רגרסיה לבחינת מנבאים עצמאיים.
 • ניתוחי התרחשות אירועים (תמותה, הופעת מחלה, ריפוי, חזרה של מחלה וכדומה) באוכלוסייה לאורך זמן. מבוצע באמצעות עקומת הישרדות, עקומת מאייר קפלן, השוואה בין שתי קבוצות או יותר וביצוע רגרסיה ע"ש קוקס.
 • הצגה מילולית, טבלאית וגרפית של הממצאים.
 • כתיבת מסקנות והסברים סטטיסטיים לאור השערות המחקר או הסקר.

הסטטיסטיקאים של גאמא כתיבה אקדמית יכתבו בעת הצורך את פרק הממצאים במאמר לכתב עת מדעי.

מובטחת לך דיסקרטיות מלאה. גאמא כתיבה אקדמית מתחייבת לך בהסכם סודיות ואי תחרות שהיא ועובדיה לא יעשו כל שימוש בתוצרי העיבוד הסטטיסטי אשר יועברו אליך. בנוסף, גאמא כתיבה אקדמית מתחייבת לכבד את זכויות היוצרים והקניין שלך במחקר או הסקר שלך.

ערכת מחקר רפואי וצריך עיבודים סטטיסטיים? נשמח לבצע אותם עבורך.