-
דף הבית אודות סטודנטים
לתואר שלישי
סטודנטים
לתואר שני
סטודנטים
לתואר ראשון
סטודנטים
לקויי למידה
חוקרים
וחברות
מרכז
המידע
צור
קשר
 
 

כתיבת הצעות מחקר רפואי

גאמא כתיבה אקדמית מספקת לחוקרים ולעוסקים במחקר רפואי שירותי כתיבת הצעות מחקר רפואי וכתיבת בקשות מענק מקרנות מחקר. הצעות המחקר, העוסק בניסוי בבני אדם, מתייחסות לרוב לסעיפים הבאים:

  • מטרות המחקר.
  • השערות המחקר.
  • שיטות העבודה.
  • שלבי העבודה.
  • אופי ההתערבות.
  • פירוט הבדיקות.
  • תיאור אוכלוסיית המדגם.
  • החדשנות במחקר.
  • חשיבות הנושא והתרומה המדעית ו/או היישומית הצפויה.
  • אפשרויות היישום של תוצאות המחקר והתועלת הצפויה.

ניתן להתאים את הסעיפים בהתאם לאופי המחקר ולדרישותיך.

צריך לכתוב הצעת מחקר רפואי? פנה אלינו ונכתוב את הצעת המחקר ברמה גבוהה.