-
דף הבית אודות סטודנטים
לתואר שלישי
סטודנטים
לתואר שני
סטודנטים
לתואר ראשון
סטודנטים
לקויי למידה
חוקרים
וחברות
מרכז
המידע
צור
קשר
 
 

סטודנטים לתואר ראשון

סטודנטים

גאמא כתיבה אקדמית מציעה מגוון שירותים לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון:

שירותים אלה, המיועדים לסטודנטים הכותבים עבודות סמינריוניות במדעי החברה והרוח, כוללים ייעוץ והנחיה באמצעות סדנת הנחיה קבוצתית לכותבי עבודה סמינריונית, אשר מועברת על ידי מומחי גאמא כתיבה אקדמית, שכולם אקדמאים מצטיינים בעלי תואר שני ומעלה. המומחים שלנו בעלי ניסיון ומיומנות בהעברת תכנים המועברים בקורסי שיטות מחקר הן במחקר כמותי והן במחקר איכותי, כך שהם מוצגים בפשטות ובבהירות.

בשלב תכנון העבודה הסמיניריונית ניתן לקבל ייעוץ מהסטטיסטיקאים שלנו, שכולם מנוסים בביצוע עיבודים סטטיסטיים מורכבים בעבודות תיזה ודוקטורט. הייעוץ כולל סיוע באיתור כלי המחקר המתאימים וסיוע בתכנון המתווה המתודולוגי, כך שהפרוייקט יהיה ישים ופשוט לביצוע בידי הסטודנט.

במסגרת הסמינריון ניתן להיעזר בנו גם לצורך ביצוע עיבודים וניתוחים סטטיסטיים, כולל סטטיסטיקה תיאורית וסטטיסטיקה היסקית (בחינת השערות המחקר). הסטטיסטיקה התיאורית כוללת את תיאור משתני המחקר ומימדיהם, תיאור אוכלוסיית המדגם ובדיקת המהימנות הפנימית של השאלונים (נתוני אלפא קרונבך). לאחר העיבוד הסטטיסטי או הניתוח, אנו מספקים דו"ח מסכם ובו הממצאים מתוארים מילולית, ובעת הצורך, גם גרפית, תוך התייחסות להשערות המחקר.

אנו מתמחים בכתיבה אקדמית, אך איננו כותבים עבודות עבור סטודנטים ואין אנו מוכרים עבודות מוכנות.