גם גאמא יוצאת לחופש לפעמים

בין ה-12 בספטמבר ל-15 באוקטובר נהיה בפגרת חגים שבה לא נקבל הזמנות חדשות.

נשמח לעמוד לרשותכם לאחר מכן.

-
דף הבית אודות סטודנטים
לתואר שלישי
סטודנטים
לתואר שני
סטודנטים
לתואר ראשון
סטודנטים
לקויי למידה
חוקרים
וחברות
מרכז
המידע
צור
קשר
 
 

כתיבה אקדמית ומחקר

כתיבה אקדמית ומחקר אקדמי שזורים זה בזה. המחקר האקדמי דורש מיומנות גבוהה, וכתיבתו בסטנדרט גבוה של המסמך האקדמי שמסכם או מתאר את המחקר דורשת מיומנות גבוהה מסוג אחר. כל חוקר המבצע מחקר אקדמי נדרש להתייחס לסוגיות הנובעות מכך בשלבי תכנון המחקר, ביצועו וכתיבת המסמכים האקדמיים הרלוונטיים לכל מחקר.

לדוגמה, לדיסציפלינות האקדמיות השונות במדעי החברה והרוח יש דגשים הייחודיים להן באופן שבו יש לבצע מחקרים. כך, לדוגמה, בחינוך המיוחד (מדעי החברה) נהוגה מתודולוגיה ייחודית של מחקר יחידני. אותם דגשים נדרשים גם בכתיבת הצעות המחקר, התיזות, עבודות הדוקטור ואף תקצירי העבודות.

בנוסף, חלק מהותי וקריטי בביצוע המחקר הינו עיבוד וניתוח סטטיסטי (במחקר כמותי) וניתוח תוכן (במחקר איכותי). בביצוע מחקרים כמותיים במסגרת לימודי תואר שלישי ושני, לעיתים נדרשת מיומנות גבוהה בביצוע עיבודים וניתוחים סטטיסטיים מורכבים, בעיקר לצורך בחינה ותיקוף מודלים.

כמו כן, חלק בלתי נפרד מביצוע מחקר שבו משתתפים בני אדם, או שנאספים בו נתונים אודות בני אדם, הינו עמידה בכללים אתיים שמטרתם מניעת פגיעה בכבוד המשתתפים, אי הפרת פרטיותם ומניעת פגיעה בזכויותיהם.

המאמרים הבאים מסבירים פנים שונים בתחומי הכתיבה והמחקר האקדמיים. אנו מקווים שהם יעזרו לכם עם מטלותיכם.