גם גאמא יוצאת לחופש לפעמים

בין ה-12 בספטמבר ל-15 באוקטובר נהיה בפגרת חגים שבה לא נקבל הזמנות חדשות.

נשמח לעמוד לרשותכם לאחר מכן.

-
דף הבית אודות סטודנטים
לתואר שלישי
סטודנטים
לתואר שני
סטודנטים
לתואר ראשון
סטודנטים
לקויי למידה
חוקרים
וחברות
מרכז
המידע
צור
קשר
 
 

מהו דוקטורט מאמרים?

דוקטורט הינה עבודת מחקר מקיפה, המבטאת את יכולת הדוקטורנט לבצע מחקר עצמאי ומקורי, אשר יש בו תרומה ייחודית לקידום הידע וההבנה בתחום הנחקר. הדוקטורט, הנקראת גם "עבודת דוקטור", היא העבודה המוגשת לצורך קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה (Doctor of Philosophy או Ph.D.).

קיימות שתי אפשרויות להגשת עבודת הדוקטור. הראשונה היא הגשתה כמסמך מקיף (דיסרטציה), והשניה היא הגשת דוקטורט מאמרים.

דוקטורט מאמרים הינו אסופת מאמרים של כותב הדוקטורט, אשר פורסמו או התקבלו לפרסום בכתבי עת מדעיים. על כותב הדוקטורט להיות המחבר הראשון או היחיד של המאמרים, מלבד בכתבי עת שבהם מקובל סדר אחר של שמות המחברים; במקרה זה יעיד המנחה בכתב על תרומת הדוקטורנט למאמר. לרוב, הדרישה היא שכתבי עת אלו יהיו כתבי עת מובילים, אשר מקיימים הליך שיפוט לפני פרסום המאמרים.

המאמרים צריכים להיות קשורים באופן קוהרנטי לנושא הדוקטורט כפי שאושר בהצעת המחקר לדוקטורט. לרוב, דרישת הסף היא שאסופת המאמרים תכלול לפחות 3 מאמרים. מומלץ לבחון במוסד האקדמי שאליו מוגשת העבודה את תנאי הסף הנהוגים בו, מכיוון שקיימת שונות בין המוסדות האקדמיים באשר למספר המאמרים ולסטטוס הפרסום שלהם.

לרוב, יהיה צורך בכתיבת מבוא שיהווה סקירת ספרות מורחבת ועדכנית אודות תחום המחקר הכללי. כמו כן, המבוא יהווה סקירה כללית של מאמרי הדוקטורט, תוך הדגשת אופן השתלבותם בתחום המחקר הנדון ובעיקר כיצד הם עונים על הנושא הנחקר. במבוא יוסברו החידושים שבעבודת הדוקטור ותרומתם לתחום המחקר הנדון.

ניתן לכלול פרקים נוספים של תוצאות המחקר, שערך כותב המאמר ואשר לא נכנסו למאמרים. אך פרקים אלו צריכים ליצור מבנה המשכי והגיוני תוך מתן מענה לנושא הנחקר.

לעיתים יש צורך או דרישה לתיאור רחב של שיטות המחקר שתוארו במאמרים בקצרה. במקרה זה, יש להקצות לכך פרק יעודי, ובו יודגשו שיטות המחקר שפותחו במהלך העבודה.

יש מוסדות אקדמיים הדורשים שאסופת מאמרי הדוקטורט תהווה פרק נפרד, כפרק הליבה כמובן, תוך הצגתם לפי רצף התקדמות המחקר, כולל מאמרים שנמצאים בתהליכי פרסום. לעומת זאת, יש מוסדות אקדמיים שמתירים לכותב דוקטורט המאמרים לשזור את המאמרים באופן לוגי בכל חלקי העבודה.

כמובן שהחלק המרכזי בעבודה הינו הדיון והסיכום. הסיכום אמור לסכם באופן אינטגרטיבי את אסופת המאמרים ולכלול בו דיון נרחב, מעבר למה שהוצג במאמרים, בתוצאות המחקר או המחקרים ובמשמעותן, תוך הבלטת החידושים ותרומתם למחקר.

לעיתים המוסד האקדמי, שאליו מוגשת עבודת דוקטורט המורכב ממאמרים, דורש מכתב מהמחברים הנוספים של המאמרים, אם יש כאלו, המאשר את הסכמתם להכללת המאמרים בעבודת הדוקטור.

לרוב, פרסום מאמר מעבודת המ.א איננו יכול להיכלל בעבודת הדוקטורט מאמרים, וזאת גם כאשר המ.א מהווה פרק או חלק מעבודת הדוקטורט.

יתרונות דוקטורט המאמרים

  • ניתן למנף את המאמרים שלך שפורסמו, שכן פרסום מאמר בכתב עת מהווה אתגר רב בפני עצמו.
  • היקף המסמך קטן מאוד בהשוואה לדיסרטציה.
  • העבודה מוגדרת ומתוחמת יותר בהשוואה לעבודת דוקטור במדעי החברה והרוח ובהשוואה לעבודת דוקטורט במדעי הטבע והחיים.
  • בטרם פורסמו המאמרים בכתבי עת מובילים בתחומם, הם עברו שיפוט של מומחים בתחום הנחקר. לכן קל יותר לשפוט את עבודת הדוקטורט. לפיכך, סביר להניח שזמן השיפוט של עבודת דוקטורט המאמרים יהיה קצר יותר.

לסיכום, מאמר זה הסביר מהו דוקטורט מאמרים והציג מספר התניות להגשת דוקטורט מסוג זה, כפי שהן מוגדרות במוסדות אקדמיים שונים. לבסוף, המאמר פרש את היתרונות שבכתיבת דוקטורט המאמרים.