גם גאמא יוצאת לחופש לפעמים

בין ה-12 בספטמבר ל-15 באוקטובר נהיה בפגרת חגים שבה לא נקבל הזמנות חדשות.

נשמח לעמוד לרשותכם לאחר מכן.

-
דף הבית אודות סטודנטים
לתואר שלישי
סטודנטים
לתואר שני
סטודנטים
לתואר ראשון
סטודנטים
לקויי למידה
חוקרים
וחברות
מרכז
המידע
צור
קשר
 
 

מהו ניתוח משוואות מבניות (SEM) באמצעות תוכנות AMOS ו-EQS?

ניתוח משוואות מבניות (Structural Equation Modeling, או SEM), הינו אחד מהניתוחים הסטטיסטיים המתקדמים השכיחים בעבודות דוקטורט (דיסרטציה), ולעיתים גם נהוג לעשות בו שימוש בעבודת תיזה. מחד, היתרון בשימוש בו הוא פשטות הצגת מערכת משוואות מבניות. מאידך, לצורך ביצועו נדרשת מיומנות בתפעול תוכנות ייעודיות כגון AMOS ו-EQS.

מאמר זה מסביר בקצרה מהו ניתוח משוואות מבניות ומהם העקרונות לניתוח משוואות מבניות באמצעות תוכנות AMOS ו-EQS.

תצוגה גראפית של מערכת משוואות מבניות

התפתחות תוכנות המחשב מאפשרת כיום להציג מודל גראפי המאחד את התיאוריה ואת השערות המחקר שאותן החוקר רוצה לבחון. המודל הגראפי מייצג מודל מבני שמשקף קשרים מורכבים. הוא מציג מערכת משוואות של קשרים (קורלציות ורגרסיות) בין משתנים גלויים (אקסוגניים ואנדוגניים), סמויים (לטנטיים) ותיאורטיים (בלתי נצפים). התצוגה הגראפית הינה ביטוי ויזואלי של מודל המאחד את מערכת ההשערות הנבחנות.

השימוש במודלים גראפיים בעבודת דוקטורט (דיסרטציה) ובתזה

באמצעות תוכנות המחשב הקיימות כיום, ניתן לבחון תקפותו של מודל תיאורטי ואת מערכת הקשרים בין כלל משתני המחקר. היכולת להציג באופן גראפי מודל מורכב, המכיל מגוון של משתנים או מגוון קשרי תלות בין המשתנים, יוצרת פשטות ותצוגה ברורה המובנת לכולם. לכן, הולכת וגדלה שכיחות השימוש בעבודות דוקטורט (דיסרטציה) ותזה בניתוח נתונים רב-משתני בסביבה גראפית.

שרטוט מודל סכמטי באופן גראפי נעשה כבר בשלב הצעת המחקר של עבודת דוקטורט והצעת מחקר של תיזה. הוא נקבע מראש על סמך התיאוריה ועל כן הוא מבטא את התפיסה של ניתוח גורמים מאשש (Confirmatory Factor Analysis).

ניתוח משוואות מבניות (SEM)

ניתוח משוואות מבניות הינו ניתוח נתונים רב-משתני (Multivariate Data Analysis), שמיועד לאמוד מערכת קשרים מורכבת. ניתן לבטא באמצעותו את מבנה הקשרים בין המשתנים, ולהציג מבנה של תופעה מורכבת, תוך שליטה על אנדוגניות. ניתוח משוואות מבניות מתייחס אל המודל כאל מערכת משוואות והוא אומד את כל המקדמים המבניים באופן ישיר. הוא מתייחס לקשרי תלות מגוונים ולסוגי משתנים שונים, תוך כדי התחשבות בטעות הנמדדת, כך שתוצאותיו כוללות אומדנים מדוייקים יותר בהשוואה, לדוגמה, לניתוחי רגרסיה.

המודל הכללי של משוואה מבנית כולל שני תת-מודלים: מודל מבני (Structural Model), אשר מציג ניתוח נתיבים (Path Analysis), ומודל מדידתי (Measurement Model), אשר מציג ניתוח גורמים מאשש (Confirmatory Factor Analysis). כאשר המרכיב המבני והמרכיב המדידתי משתלבים במהלך אחד, מתקבל מודל סטטיסטי מקיף.

אבני היסוד של בסיסן בנוי מודל משוואות מבניות הן משתנים משני סוגים: משתנים תצפיתיים (Manifest Variables) ומשתנים סמויים (Latent Variables). משתנים תצפיתיים הם משתנים שנמדדו אמפירית באמצעות כלי המחקר, והם מוצגים במודל באמצעות הצורה הגיאומטרית מלבן. המשתנים הסמויים, לעומת זאת, הם מושגים תיאורטיים (Constructs) אשר מיוצגים על ידי משתנים תצפיתיים. למעשה, המשתנה הסמוי איננו נמדד אמפירית אלא הוא מוסק מתוך המשתנים התצפיתיים שלו. המשתנה הסמוי מוצג במודל באמצעות הצורה הגיאומטרית עיגול. הקשרים בין המשתנים התצפיתיים והמשתנים הסמויים הינם קשר סיבתי (מוצג במודל באמצעות חץ מכוון) וקשר לא סיבתי (מוצג במודל באמצעות קשת דו צידית).

ניתוח משוואות מבניות (SEM) באמצעות תוכנת AMOS ותוכנת EQS

לאחר הרצת המודל על הנתונים שנאספו במחקר מתקבלים בנוסף למקדמים השונים (מתאמים, רגרסיות) גם מדדי טיב התאמת המודל לנתונים (אישוש לתיאוריה). התוכנות AMOS ו- EQS מאפשרות בנוסף לניתוח הנתיבים וניתוח הגורמים המאשש גם לשרטט את המודל הגראפי.

באמצעות תוכנות מחשב אלו ניתן לבחון האם המודל הגראפי, אשר אותו הגה ושיער החוקר (המודל התיאורטי), תואם את המציאות אותה הוא התכוון לחקור (המודל האמפירי שנובע מנתוני המחקר).

המרחק של המודל התיאורטי מהמודל האמפירי נמדד במדד חי-בריבוע. כאשר מתקבל מדד חי-בריבוע, שאיננו מובהק סטטיסטית, המשמעות היא שאין הבדל מובהק בין המודל התיאורטי לבין המודל האמפירי. כלומר, קיימת התאמה בין המודלים (משמע יש תוקף למודל המשוער). כמובן, במקרה בו התקבל מדד חי-בריבוע מובהק סטטיסטית, הרי שאין התאמה בין המודלים.

שימושים נוספים בתוכנות AMOS ו–EQS

AMOS ו-EQS משמשות לצורך ניתוח משוואות מבניות. בנוסף לניתוח נתיבים (Path Analysis) וניתוח גורמים מאשש (Confirmatory Factor Analysis), ניתוח משוואות מבניות כולל גם רגרסיה מרובת משתנים (Multiple Regression), רגרסיה מרובת משתנים (Multivariate Regression), ניתוח שונות חד כיווני ופקטוריאלי, והשוואות אוכלוסיות מרובות (Multiple Population Comparisons). בנוסף, הן מאפשרות בדיקת השערות על שונויות בין קבוצות נבדקים ובין זוגות משתנים, ובדיקת השערות על שיוויון מתאמים וקו-ואריאנטים.

כמו התוכנות הסטנדרטיות (SPSS, SAS), ניתן באמצעות התוכנות AMOS ו-EQS לבדוק השערות על שיוויון ממוצעים.

סיכום

מאמר זה עסק ניתוח משוואות מבניות (Structural Equation Modeling, או SEM) שהינו אחד מהניתוחים הסטטיסטיים המתקדמים.

ניתוח משוואות מבניות הינו אחד הניתוחים הסטטיסטיים השכיחים בעבודות דוקטורט (דיסרטציה). לעיתים נהוג לעשות בו שימוש בעבודת תזה. ייעודו לבחון תקפותו של מודל תיאורטי ואת מערכת הקשרים בין כלל משתני המחקר. שימוש בתוכנות ייעודיות כגון AMOS ו-EQS מאפשר גם לשרטט את המודל הגראפי. כך ניתן להציג באופן ברור מערכת קשרים מורכבת של משתני המחקר.