גם גאמא יוצאת לחופש לפעמים

בין ה-12 בספטמבר ל-15 באוקטובר נהיה בפגרת חגים שבה לא נקבל הזמנות חדשות.

נשמח לעמוד לרשותכם לאחר מכן.

-
דף הבית אודות סטודנטים
לתואר שלישי
סטודנטים
לתואר שני
סטודנטים
לתואר ראשון
סטודנטים
לקויי למידה
חוקרים
וחברות
מרכז
המידע
צור
קשר
 
 

איך כותבים מסמך הצהרת כוונות לעבודת דוקטור?

סטודנטים רבים המצויים בתחילת הדרך בלימודי הדוקטורט מתלבטים איך לכתוב את מסמך הצהרת כוונות המחקר, כך שהוא ישכנע את הקוראים בנחיצות המחקר וביכולת הדוקטורנט לבצעו במסגרת לוח הזמנים המוגדר.

במסמך הצהרת הכוונות עליך להציג אוריינטציה מחקרית ומחוייבות למצויינות מחקרית, שליטה מעמיקה בנושאי המחקר, הכרה ובקיאות בספרות המקצועית, יכולת חשיבה אקדמית והתמודדות עצמאית עם חומר תובעני ורב.

יש מגוון וריאציות לאופן שבו מוסדות אקדמיים שונים בארץ מכנים את המסמך. יש כאלו המכנים אותו "הצהרת כוונות לדוקטורט", אצל אחרים הוא "מועמדות לדוקטורט - הצהרת כוונות מחקר" וישנם גם המכנים אותו "הצהרת כוונות לעבודת מחקר". כמו כן, למוסדות השונים יש הגדרות שונות להיקף המסמך, החל מעמוד אחד ועד לשלושה עמודים. בכל מקרה, אל תחרוג מההיקף המוגדר, שכן נדרש ממך לכתוב כתיבה תמציתית וממצה.

לעיתים נדרשת גם יכולת כתיבה באנגלית. ישנם מוסדות וחוגים שבהם מסמך הצהרת הכוונות לדוקטורט נכתב באנגלית במלואו, ויש מוסדות וחוגים הדורשים רק לצרף תקציר באנגלית. הקפד על כתיבה ברמה גבוהה, שכן שליטה טובה מאוד בשפה האנגלית מהווה יכולת חשובה ללימודי הדוקטורט. בעת הצורך, מומלץ לפנות לעורכים לשוניים שיערכו את המסמך ברמה אקדמית גבוהה.

מומלץ לבדוק את ההנחיות הספציפיות לכתיבת מסמך הצהרת הכוונות לעבודת המחקר בחוג שבו אתה לומד. בחרנו להציג בפניך שלוש מסגרות כלליות לכתיבת מסמך הצהרת כוונות זה.

מסגרת ראשונה

 • נושא המחקר המוצע לעבודת הדוקטורט.
 • מיפוי תמציתי של שדה המחקר הרלוונטי.
 • שאלת המחקר המרכזית.
 • פירוט המסגרות והכלים התיאורטיים הרלוונטיים שבאמצעותם יבוצע המחקר.
 • שאלת או שאלות המחקר.
 • השערות המחקר.
 • שניים, שלושה פריטי ביבליוגרפיה מרכזיים לנושא המחקר.
 • הצגת שיטות המחקר שבהן ייעשה שימוש כדי להוכיח את השערות המחקר.
 • הבהרה של פוטנציאל תרומותיו המושגיות והאמפיריות המשוערות של המחקר.

מסגרת שנייה

 • נושא המחקר המוצע לעבודת הדוקטורט.
 • תיאור קצר של נושא המחקר וחדשנותו.
 • היבטים תיאורטיים.
 • תרומת המחקר.
 • היבטים מולטידיסצפלינריים של המחקר, אם הם קיימים.
 • הגישה המחקרית (שיטת המחקר).

מסגרת שלישית

 • מטרת המחקר המוצע.
 • רקע תיאורטי, כולל המסגרת התיאורטית.
 • חשיבות וחדשנות המחקר המוצע.
 • רציונאל המחקר המוצע.
 • שאלות המחקר.
 • השערות המחקר.
 • מודל המחקר.
 • שיטת המחקר, אשר כוללת את משתני המחקר, אוכלוסייה, כלי המחקר, הליך המחקר, ועדת אתיקה ושיטת עיבוד הנתונים.
 • ביבליוגרפיה.

לסיכום, מאמר זה הביא באופן תמציתי דגשים לכתיבת מסמך הצהרת כוונות לעבודת מחקר אשר מתבצע במסגרת דוקטורט, הן בעברית והן באנגלית. כמו כן, הוא סקר את מגוון השמות שניתנים למסמך זה במוסדות אקדמיים שונים. לבסוף, המאמר מציע שלוש מסגרות כלליות לכתיבת המסמך.