-
דף הבית אודות סטודנטים
לתואר שלישי
סטודנטים
לתואר שני
סטודנטים
לתואר ראשון
סטודנטים
לקויי למידה
חוקרים
וחברות
מרכז
המידע
צור
קשר
 
 

עיבוד סטטיסטי לסטודנטים וחוקרים

גאמא כתיבה אקדמית מעסיקה סטטיסטיקאים בעלי ניסיון רב בעיבוד סטטיסטי של עבודות דוקטורט, תיזות, הצעות מחקר וסמינריונים, אשר יוכלו לסייע ולייעץ לך בתכנון וביצוע סטטיסטיקה תיאורית וסטטיסיטקה היסקית בכל רמות המורכבות. את שיטת העבודה המסודרת שלנו פיתחנו בעקבות ניסיון רב שנים בתחום, והיא המפתח לעמידה שלנו בסטנדרטים אקדמיים גבוהים.

עיבוד סטטיסטי הוא נושא מורכב, אך אנו יכולים לסייע לך בהפיכת הנתונים הגולמיים למסקנות מחקר. המומחים שלנו יסייעו לך בכל מורכבות של עיבוד סטטיסטי, ניתוח הממצאים הסטטיסטיים והצגתם באופן מילולי או גרפי, ובצורה ברורה ומשכנעת לקורא.

אנו מתמחים בכל שלבי העיבוד הסטטיסטי:

  • ייעוץ בבחירת המבחן והפרוצדורה הסטטיסטיים המתאימים.
  • בניית גיליון נתונים והזנתו בתוכנת SPSS וב-EXCEL.
  • קידוד ועיבוד הנתונים בתוכנת SPSS וב-EXCEL.
  • הפקת ממצאים של סטטיסטיקה תיאורית (ממוצעים וסטיית תקן).
  • סטטיסטיקה הסקתית במערכים דו-משתניים (מתאמים, מבחן t, מבחן חי בריבוע וכיו"ב) ורב-משתניים (ניתוח שונות פקטוריאלי, רגרסיות).
  • עיבודים סטטיסטיים רב-משתניים לצורך בדיקת תוקף המדידה: מהימנות פנימית (אלפא קרונבך) ומימדיות (ניתוח גורמים).
  • ניתוחים סטטיסטיים מתקדמים: ניתוח משוואות מבניות (Structural Equation Modelling: SEM) לתיקוף מודלים, וניתוח רב רמתי (Multi Level Analysis: MLA) לניתוח נתונים היררכיים.
  • הצגה מילולית, טבלאית וגרפית של הממצאים.
  • כתיבת מסקנות והסברים סטטיסטיים לאור השערות המחקר.

הסטטיסטיקאים שלנו מיומנים ומנוסים גם בייעוץ וסיוע לסטודנטים בתואר שני, כולל דוקטורנטים בשילוב החלק התיאורטי של המחקר, בכל רמות המורכבות (כולל בעבודות דוקטורט) עם הידע הסטטיסטי והמתודולוגי כדי להשיג את המטרות המצופות. הייעוץ יאפשר לך להבין את הפרוצדורות הסטטיסטיות שנעשו, את ממצאיהן ואת אופן הצגתם בגרפים ובמלל.

שירותינו כוללים ייעוץ פרונטלי והדרכה. הייעוץ הפרונטלי ניתן לסטודנטים הלומדים לתארים מתקדמים, כולל דוקטורנטים. הייעוץ שלנו עוסק הן במתודולוגיה, כמו גיבוש מתודולוגיית מחקר המתאימה למערך המחקר, והן בהיבט המחקרי עצמו, כמו בחירת כלים ופרוצדורות סטטיסטיות מתאימים. שירותי ההדרכה, לעומת זאת, מיועדים לסטודנטים הכותבים עבודות דוקטור, תיזות וסמינריונים. שירותים אלה כוללים הדרכה פרונטלית לצורך גיבוש מתודולוגיית המחקר, בחינת טיב הקשר שבין הממצאים להשערות המחקר והנחיות לבניית קובץ הנתונים והזנתו.

הייעוץ הפרונטלי מתבצע בתל אביב וברמת גן, לפי בחירתך.

אנו מקפידים על הצגת הממצאים הסטטיסטיים בשפה מדעית. כל הממצאים מועברים באמצעות הדוא"ל כטיוטה ראשונית להתייחסותך או להתייחסות המנחה. לאחר שאנו מקבלים את התייחסותך, מועברת אליך טיוטה נוספת תוך יישום ההערות, אם ישנן כאלו.

כדי לבצע את תהליך העיבודים והניתוחים הסטטיסטיים ביעילות אנחנו מקפידים על מימושו לפי שיטת עבודה מסודרת.

רוצה ייעוץ וסיוע בעיבודים וניתוחים סטטיסטיים לעבודת המחקר שלך? רוצה שסטטיסטיקאים מומחים יבצעו את הניתוחים והעיבודים הסטטיסטיים בעבודה המחקרית שלך? פנה אלינו ותיהנה גם אתה מהתוצרים האיכותיים שלנו.