-
דף הבית אודות סטודנטים
לתואר שלישי
סטודנטים
לתואר שני
סטודנטים
לתואר ראשון
סטודנטים
לקויי למידה
חוקרים
וחברות
מרכז
המידע
צור
קשר
 
 

תהליך ביצוע עיבודים וניתוחים סטטיסטיים

תהליך ביצוע העיבודים והניתוחים הסטטיסטיים שנערך על ידינו, מטרתו לבחון את השערות המחקר שלך. התהליך מבוסס על הבנה מעמיקה שלנו את מתווה המחקר שלך (כלומר, הבנתנו המעמיקה את השערות המחקר, שאלות המחקר והמתודולוגיה לפיה נערך המחקר ונאספו הנתונים), הגדרת העיבודים והניתוחים הסטטיסטיים המתאימים וקביעת מסגרת זמן לפיה ניתן יהיה לעמוד בהגשת תוצרי העיבודים והניתוחים (באופן מילולי וגרפי) במועד הנדרש.

כדי לבצע עיבודים וניתוחים סטטיסטיים ברמה גבוהה אנחנו מקפידים על שילוב סימולטני של ארבעה מרכיבים:

  • מקצועיות הסטטיסטיקאי: כל הסטטיסטיקאים שלנו הם בעלי ניסיון רב בעיבוד סטטיסטי של עבודות דוקטורט, תיזות, הצעות מחקר וסמינריונים, והם מיומנים בביצוע סטטיסטיקה תיאורית וסטטיסיטקה היסקית בכל רמות המורכבות.
  • תיאום ציפיות: אנחנו מקפידים לבצע תיאום ציפיות עם כל לקוח בתחילת התהליך. תיאום הציפיות עוסק במתווה העיבודים והניתוחים הסטטיסטיים, בתוצרים אותם נספק עם סיום התהליך ולוחות זמנים לביצוע.
  • מעורבות הלקוח בעת הצורך: אנחנו מקפידים להעביר ללקוח את התוצרים כטיוטות להתייחסות הלקוח. כאשר יש צורך, הסטטיסטיקאי שלנו פונה אליך (בדוא"ל או בטלפון) כדי לקבל הבהרות ספציפיות. לעיתים ההבהרות ניתנות על ידי המנחה האקדמי (במוסד האקדמי בו אתה לומד) ומועברות באמצעותך אלינו.
  • איכות ביצוע: כל התוצרים אותם אנחנו מספקים עומדים בסטנדרטים אקדמיים גבוהים.
שילוב סימולטני של ארבעת מרכיבי העיבוד הסטטיסטי

שילוב סימולטני של ארבעת מרכיבי ביצוע עיבוד וניתוח סטטיסטי

תהליך ביצוע עיבודים וניתוחים סטטיסטיים

אנחנו מקבלים את מתווה המחקר אותו ערכת או בכוונתך לערוך. אנחנו מתחייבים לשמור על דיסקרטיות ועל זכויותיך במסמך אותו תעביר אלינו ובמסמכים אותם נעביר אליך, ותוכל לקבל הסכם סודיות חתום על ידינו.

התהליך מתחיל בניתוח פנייתך ובאם יש צורך אתה מתבקש להשלים לנו פערי מידע. לאחר שמתקבל המידע הנדרש אנחנו מבצעים בדיקה מעמיקה של צורכיך ונבחנת היתכנות ביצוע עיבודים וניתוחים סטטיסטיים ברמה גבוהה על ידינו. רק כאשר אנחנו משוכנעים שנוכל לבצע את העיבודים והניתוחים הסטטיסטיים בסטנדרטים אקדמיים גבוהים ולעמוד בלוחות הזמנים הנדרשים על ידך, נישלחת אליך הזמנת עבודה.

המשך התהליך כולל הכנת טיוטות והעברתן להתייחסותך, ביצוע תיקונים ושינויים (באם יש כאלה) ובסיום העברת גרסה סופית אליך.

תהליך ביצוע עיבודים וניתוחים סטטיסטיים

תהליך ביצוע עיבודים וניתוחים סטטיסטיים

רוצה ייעוץ וסיוע בעיבודים וניתוחים סטטיסטיים לעבודת המחקר שלך? רוצה שסטטיסטיקאים מומחים יבצעו את הניתוחים והעיבודים הסטטיסטיים בעבודה המחקרית שלך? פנה אלינו ותיהנה גם אתה מהתוצרים האיכותיים שלנו.