-
דף הבית אודות סטודנטים
לתואר שלישי
סטודנטים
לתואר שני
סטודנטים
לתואר ראשון
סטודנטים
לקויי למידה
חוקרים
וחברות
מרכז
המידע
צור
קשר
 
 

סדנת הנחיה קבוצתית בכתיבה אקדמית (אוריינות אקדמית)

כתיבת סמיניריון מהווה אתגר לסטודנטים רבים. זאת משום שכתיבתו דורשת מיומנות גבוהה בכתיבה אקדמית (אוריינות אקדמית) ובכלל זה מיומנות והבנה במתודות מחקר מתאימות מחקר כמותי, מחקר איכותני ("מחקר איכותי") וגם מחקר משולב.

ישנם מוסדות וארגונים המסייעים לסטודנטים אשר לומדים במוסדות אקדמיים. מוסדות אלו, כמו "קרן הישג" מטפחים את הסטודנטים ומשקיעים בהם משאבים רבים כדי לסייע להם, וכך לאפשר להם לסיים את לימודיהם בהצלחה רבה. מכיוון שברור להם, כי לעיתים קרובות נדרש סיוע של מומחים בכתיבה אקדמית כדי להבטיח הישגים אקדמיים גבוהים של סטודנטים אלו, הם מארגנים עבורם סדנאות קבוצתיות בכתיבה אקדמית. "גאמא כתיבה אקדמית" משתלבת בפעילות זו תוך ביצוע הנחיה קבוצית בכתיבה אקדמית (אוריינות אקדמית).

לצורך הקניית מיומנויות בכתיבה אקדמית ושיפורן, אנחנו מציעים סדנת הכנה קבוצתית לכתיבת עבודה סמינריונית במדעי החברה ובמדעי הרוח. סדנאות אלו מונחות בידי מומחי גאמא כתיבה אקדמית, שכולם אקדמאים מצטיינים בעלי תואר שני או שלישי ולהם ניסיון רב ביעוץ, עזרה בכתיבה אקדמית וסיוע בכתיבת סמינריונים.

מטרות הסדנה

 • להקנות ולהבהיר מושגי יסוד בכתיבה אקדמית: פרדיגמת מחקר כמותי, פרדיגמת מחקר איכותני, פרדיגמת מחקר משולב, תיזה, מטרת מחקר, שאלת מחקר, השערות מחקר, רציונאל מחקר, מודל מחקר, סקירת ספרות, מתודולוגיה, תקציר, מבוא, כלי מחקר, אזכור מקורות על-פי כללי ה- APA, כתיבה אינטגרטיבית, כתיבה ביקורתית, מתודולוגיות כתיבה "משפך" ו"שעון חול" ורפלקציה.
 • להכיר ולהבין מושגי יסוד במחקר כמותי: אישוש או אי אישוש השערות מחקר, תוקף ומהימנות: פנימית וחיצונית, ניתוחים ועיבודים סטטיסטיים, ממצאי המחקר.
 • להכיר ולהבין מושגי יסוד במחקר איכותני: ראיון מובנה, ראיון פתוח, תצפיות, ניתוח תוכן, תימות וקטגוריות על.
 • להקנות כלים לקריאה מהירה של מאמר מחקרי (על פי פרדיגמת מחקר כמותי).
 • להכיר את המבנה הטיפוסי של עבודה סמינריונית במתודה כמותית ובמתודה איכותנית.
 • להכיר שיקולים בבחירת נושא העבודה וחשיבות מיקודו.
 • להבין את הרציונל של סקירת הספרות, מתודולוגיה, ממצאים ודיון ולהבין את הזיקה וההתניה שבין מרכיבים אלו.
 • לתרגל ניסוח שאלות מחקר (מחקר איכותני) והשערות מחקר (מחקר כמותי).
 • להבין את האתיקה המחקרית: היבט המוסד האקדמי, היבט החוקר והיבט הנחקר.
 • סיכום סדנה.

משך הסדנה

 • סך שעות אקדמיות: 14 שעות (שעה אקדמית = 45 דקות).
 • הסדנה כוללת 5 מפגשים.
 • משך כל פגישה: 2.8 שעות אקדמיות.
 • תדירות המפגשים: אחת לשבוע.

מקום ביצוע

 • הסדנה מתקיימת במתקני הלקוח, באולם המאפשר התכנסות ותנאי למידה נוחים לכל המשתתפים בסדנה.

סך משתתפים מינימלי ומקסימלי

 • מספר משתתפים מינימלי: 8 משתתפים.
 • מספר משתתפים מקסימלי: 35 משתתפים.

מועדי ביצוע הסדנה

 • המועד נקבע בתיאום עם הלקוח.

מספר משתתפים מינימלי

 • פתיחת סדנה מותנית ברישום של מינימום 8 משתתפים.

אם נדרשת דיסקרטיות, אנחנו מתחייבים לשמירה מלאה עליה. אלו אינם דיבורים בעלמא, שכן הם מגובים בהסכם סודיות עליו אנחנו חותמים לפי בקשתך.

מעוניינים להשתתף בסדנת הנחיה קבוצתית בכתיבה אקדמית (אוריינות אקדמית) המיועדת לסטודנטים הכותבים עבודה סמינריונית? פנו אלינו ונתאם איתכם את הסדנה.