-
דף הבית אודות סטודנטים
לתואר שלישי
סטודנטים
לתואר שני
סטודנטים
לתואר ראשון
סטודנטים
לקויי למידה
חוקרים
וחברות
מרכז
המידע
צור
קשר
 
 

יעוץ והנחיה אישית בכתיבה אקדמית לסטודנטים הלומדים לתואר שני

היעוץ וההנחיה שלנו יספקו סביבה תומכת ללמידה וסיוע בהתמודדות עם מורכבות כתיבת הצעות מחקר ותיזות במסגרת לימודי תואר שני במדעי החברה והרוח.

מומחי גאמא כתיבה אקדמית הינם אקדמאים מצטיינים בעלי תואר שני ושלישי. מלבד ניסיונם הרב בכתיבה אקדמית הם מנוסים בייעוץ והנחיה אישית בכתיבה אקדמית לסטודנטים הלומדים לתואר שני במדעי החברה והרוח.

שירות הייעוץ בכתיבה אקדמית לסטודנטים הלומדים לתואר שני עוסק בנושאים הבאים:

 • בחירת נושא המחקר.
 • בחירת מתודולוגיה מתאימה.
 • אינטגרצית הנתונים והממצאים בפרק הדיון.
 • תכנון מהלך המחקר ואבני דרך יעילות.
 • איך להכין את המסמכים כך שגם יעמדו בדרישות הטכניות (היקף התקציר מוגבל, לדוגמה) וגם יבטאו את הידע שנצבר.
 • ועוד.

שירות ההנחיה האישית בכתיבה אקדמית, לעומת זאת, עוסק בכל הנושאים שלעיל אך גם בנושאים הבאים:

 • ניסוח בעיה מחקרית או בעיה עסקית.
 • ניסוח שאלות מחקר במחקר כמותי, איכותני או עיוני.
 • כתיבת סקירת ספרות, רקע מדעי או מבוא כך שייבנה בסיס עליו ניתן יהיה לערוך את המחקר (מבחינת התובנות התיאורטיות התומכות בו) ולכתוב את הדיון בהמשך.
 • ניסוח השערות המחקר במחקר כמותי או עיוני.
 • בחירה בשיטת המחקר המתאימה (כמותי, איכותני, עיוני מחקר משולב ומחקר יחידני). כתיבת פרק השיטה או פרק המתודולוגיה באופן בהיר, תמציתי ומדויק.
 • במחקר איכותני: הבהרה ותרגול של ניתוח התוכן (זיהוי ובניית קטגוריות חיצוניות ופנימיות, ובניית עץ או מערך קטגוריות) שנאסף על ידי ראיונות לסוגיהם השונים, ניתוח מסמכים, ניתוח סיפורי חיים וניתוח תצפיות.
 • במחקר כמותי: איתור כלי מחקר תקפים ואופן שימוש מושכל בהם בהקשר של משתני המחקר ומימדיהם.
 • במחקר עיוני: איתור ופיתוח כלים לצורך הניתוח, יישום הכלים באופן מתאים לנושא ולמערך המתודולוגי וביצוע המרות מתחום אחד לתחום אחר במחקר בין-תחומי.
 • מעבר מרמת המיקרו (ניתוח הממצאים, התימות והקטגוריות) אל רמת המאקרו (דיון, מגבלות המחקר, המלצות, קישור אל התיאוריה, סיכום).
 • שילוב יצירתיות וחדשנות.
 • כתיבה אינטגרטיבית.
 • כתיבה ביקורתית.

הייעוץ וההנחיה יכולים להיות מודולריים. משך פגישת יעוץ הינו כ-60 דקות. ניתן לערוך סדרת מפגשי ייעוץ, אך הם יהיו במרווחים של לפחות 24 שעות בין פגישה לפגישה. המרווחים נועדו לאפשר לך להפנים את שלמדת במפגש הקודם ולעיתים להכין "שיעורי בית" שיכללו חלקים מתוך המטלה שעליך להכין. בנוסף, המרווחים נועדו לאפשר ליועץ שלנו להתכונן לקראת הפגישה הבאה איתך.

אנחנו מתחייבים לשמירה מלאה על הדיסקרטיות שלך. אלו אינם דיבורים בעלמא, שכן הם מגובים בהסכם סודיות עליו אנחנו חותמים לפי בקשתך.

מרגיש לבד מול הצעת המחקר או התיזה אשר אתה כותב? צריך עזרה בכתיבה אקדמית שלהם? פנה אלינו ונלווה אותך בכל שלבי הכנתם עד להגשתם, ואם נדרש, גם נייעץ ונדריך אותך בביצוע התיקונים והשינויים בהתאם להערות המנחה או המרצה שלך.