-
דף הבית אודות סטודנטים
לתואר שלישי
סטודנטים
לתואר שני
סטודנטים
לתואר ראשון
סטודנטים
לקויי למידה
חוקרים
וחברות
מרכז
המידע
צור
קשר
 
 

סיוע בכתיבת עבודת גמר

גאמא כתיבה אקדמית מתמחה בסיוע וביעוץ בכתיבה אקדמית ותוצריה עומדים בסטנדרטים אקדמיים גבוהים. אנו נעמיד לרשותך את היכולת, הידע והניסיון שלנו לצורך סיוע בכתיבת עבודת הגמר שלך.

אנחנו מסייעים בכתיבת עבודת גמר לסטודנטים במדעי החברה וברוח, ולתלמידי מחקר בכימיה אורגנית.

עבודת גמר במדעי החברה והרוח הינה עבודה המסכמת את הלמידה במסגרת לימודי התואר השני. לרוב, עבודת הגמר דורשת ממך להציג את יכולתך (התיאורטית) לבצע מחקר ולדון בממצאיו. לכן, עבודת גמר כוללת בתוכה מרכיבים של הצעת מחקר (מבוא, סקירת ספרות ושיטה) ושל תיזה (דיון).

השלב הראשון בכל עבודת גמר הוא בחירת הנושא. גאמא כתיבה אקדמית תייעץ לך בבחירת הנושא האופטימלי תוך התייחסות לעניינך בנושא, לישימותו מבחינת היקף, לזמינות מקורות וכלי המחקר ולהזדמנות להביא לידי ביטוי את כישורי הלמידה היישומית.

עבודת גמר דורשת מיומנות כתיבה אקדמית, כתיבה מדעית ויכולת חשיבה יצירתית וחדשנית, שתכליתה להוכיח את הצורך ו/או התרומה הצפויה של המחקר המוצע. גאמא כתיבה אקדמית מתמחה בכתיבה מחקרית אינטגרטיבית אשר תבצע כל זאת וגם תעורר עניין וסקרנות אינטלקטואלית אצל הקורא.

נשמח לייעץ לך בכתיבת:

 • תקציר. תמצית המבוא, מטרת המחקר, השערות המחקר, שיטה, כלי המחקר והדיון.
 • מבוא. בעית המחקר / בעיה עסקית, סטטוס הידע המחקרי העכשווי לגבי בעית המחקר, שאלות המחקר, מטרות המחקר.
 • סקירת ספרות. סקירת ספרות עדכנית, השערות המחקר.
 • שיטה. רציונל המחקר, משתני המחקר, המודל התיאורטי של המחקר (כולל תרשים גרפי), אוכלוסית המחקר והמדגם, כלי המחקר, תוקף ומהימנות כלי המחקר, הליך המחקר, שיטת הניתוח, מגבלות המחקר.
 • דיון. דיון במגבלות המחקר, המלצות תיאורטיות / מחקריות, המלצות יישומיות, מסקנות וסיכום.
 • רשימה ביבליוגרפית.

אנו נסייע לך לזהות את התיאוריות והמודלים עליהם תתבסס עבודת הגמר, לעשות בהם שימוש מושכל ולאתר כלי מחקר ואת נתוני התוקף והמהימנות שלהם.

גאמא כתיבה אקדמית תסייע לך בכתיבה אקדמית של עבודת הגמר על פי העקרונות והכללים לכתיבה מדעית של דו"ח מחקר (תיזה) בהתאם למתודולוגית כתיבה אקדמית של עבודת גמר בצורת שעון חול.

מתודולוגיית כתיבה אקדמית בצורת שעון חול

מתודולוגיית כתיבה אקדמית בצורת שעון חול

מלבד השירותים החשובים לתהליך הכתיבה, נשמח לעזור לך גם בשלבים הסופיים של עבודת הגמר - עריכה אקדמית או עריכה לשונית.

הליווי והסיוע בכתיבה הינם מודולריים וניתן להשתמש בכולם או בחלקם.

זקוקים לעזרה בכתיבת עבודת הגמר? צרו עימנו קשר ונשמח לעזור לכם להשיג את מטרותיכם האקדמיות.

ייעוץ וסיוע לתלמידי מחקר בעריכת עבודת גמר בכימיה אורגנית

במהלך בצוע עבודת מחקר בכימיה אורגנית עומד הסטודנט בפני הצורך להכיר באופן יסודי את הספרות המקצועית בתחום מחקרו, לתכנן את שלבי עבודת המחקר, לבחון את תוצאות עבודת המחקר לאחר כל צעד שנעשה וכן להבין ולפרש את ממצאי האנליזות המתקבלות עבור שלבי הביניים והתוצאות הסופיות.

לעתים קרובות מתעוררות בעיות המעכבות את התקדמות העבודה או מחייבות הערכה מחדש של התוכנית כולה.

בסיומה של עבודה ניסיונית בכימיה אורגנית נדרש תלמיד המחקר להציג את עבודתו במסמך אקדמי. לשם כך עליו להכין תיזה בכימיה אורגנית, הכתובה ברמה אקדמית גבוהה: הן מבחינת הדיוק המדעי והן מבחינת הרהיטות הלשונית. בכל השלבים האלה אמור תלמיד המחקר להעזר במנחה הממונה. אך הנסיון מלמד כי לעיתים קרובות המנחה אינו נגיש לתלמידי מחקר בכימיה אורגנית במידה הנחוצה וכי הם מתקשים להתגבר בכוחות עצמם על הבעיות בהן הם נתקלים.

אנחנו, חוקרים בכירים בעלי תואר שלישי בכימיה אורגנית, מציעים לתלמידי מחקר בכימיה אורגנית לווי המחקר בכל שלביו וברמה מקצועית גבוהה.

אנחנו נסייע לך, החל משלב הצעת המחקר, ב:

 1. חיפוש מקיף של החומר הספרותי בנושא המחקר. המומחיות שלנו אינה מסתכמת בחיפוש הממוחשב, אלא משלימה אותו בחיפוש "קלאסי" המבוסס על הכרה יסודית של הספרות הכימית על קטגוריות המידע שלה – לקבלת תוצאות מלאות שלא ניתן להגיע אליהן בדרך אלקטרונית בלבד.
 2. סיוע בתכנון השלבים המפורטים של הסינתזה.
 3. אנליזה של תוצרי התגובות (פענוח ספקטרום תהודה מגנטית גרעינית / ספקטרה NMR ואחרים) והסקת המסקנות לגבי המשך העבודה.
 4. הדרכה בפתרון בעיות המתעוררות במהלך העבודה הנסיונית (כגון: התוצר לא מתקבל ויש לגלות את הסיבה ולהציע דרך חלופית).
 5. סיוע בכתיבה ובעריכה של עבודת הגמר (התיזה) על חלקיה – מבוא, דיון, תוצאות, חלק נסיוני, מקורות: בעברית ובאנגלית.
 6. הכנה לקראת בחינת הגמר.
 7. הכנת עבודות סמינריוניות.

הליווי והסיוע הינם מודולריים וניתן להשתמש בכולם או בחלקם.

מעוניינים בסיוע בביצוע עבודת מחקר בכימיה אורגנית? צרו עימנו קשר ונשמח לעזור לכם להשיג את מטרותיכם האקדמיות.