-
דף הבית אודות סטודנטים
לתואר שלישי
סטודנטים
לתואר שני
סטודנטים
לתואר ראשון
סטודנטים
לקויי למידה
חוקרים
וחברות
מרכז
המידע
צור
קשר
 
 

ייעוץ והנחיה במחקר משולב - Mixed Methods Research

מחקר משולב הינו מחקר המשלב סימולטנית את מתודת המחקר הכמותי עם מתודת המחקר האיכותני. מוקד האינטגרציה מצוי בגישות חדשות לאיסוף נתונים, ומערך המחקר מעוצב כך שישלב אלמנטים של מתודה אחת (כגון שאלונים מובנים) עם אלמנטים של המתודה האחרת (כגון ראיונות עומק).

כדי לשלב בהצלחה את המתודות השונות, נדרשים מהחוקר חשיבה יצירתית, גמישות בעיצוב מערך המחקר ומיומנות תכנון וביצוע מחקר כמותי ומחקר איכותני כדי לאזן את החסרונות של כל מתודה.

מומחי גאמא כתיבה אקדמית, שכולם אקדמאים מצטיינים בעלי תואר שני ומעלה, מנוסים בייעוץ והנחיה של סטודנטים בכתיבת הצהרת הכוונות, הצעת המחקר לתואר שלישי או שני, התזה ועבודת הדוקטור תוך שילוב של מתודת המחקר הכמותי ומתודת המחקר האיכותני.

מה כוללים שירותינו לסטודנטים העורכים מחקר משולב?

 • תקציר: תמצית המבוא, מטרת המחקר, השערות ושאלות המחקר, שיטה, כלי המחקר והדיון.
 • מבוא: בעית המחקר או הבעיה העסקית, סטטוס הידע המחקרי העכשווי לגבי בעיית המחקר, שאלות המחקר ומטרות המחקר.
 • אינטגרציה בין שני סוגי שאלות מחקר; האחת מבוססת על מתודת מחקר כמותי, והאחרת מבוססת על מתודת מחקר איכותני. ניסוח שאלות המחקר בשלבים הראשוניים של המחקר וניסוח שאלות המחקר הנובעות מתוך השתתפות החוקר בשדה המחקר.
 • סקירת ספרות: סקירת ספרות עדכנית, השערות המחקר ושאלות המחקר.
 • שיטה: רציונל המחקר, משתני המחקר, המודל התיאורטי של המחקר (כולל תרשים גרפי), אוכלוסיית המחקר והמדגם, כלי המחקר (כולל כלי המחקר לאיסוף נתונים במחקר איכותני), תוקף ומהימנות כלי המחקר, הליך המחקר, שיטות הניתוח (במחקר הכמותי: עיבודים וניתוחים סטטיסטיים, במחקר האיכותני: ניתוח התוכן), מגבלות המחקר.
 • מחקר משולב יכול לכלול:
  • שני סוגי פרוצדורות דגימה (כגון הסתברותית ומכוונת [probability and purposive])
  • שני סוגי פרוצדורות איסוף נתונים (כגון ראיונות עומק ושאלונים)
  • שני סוגי נתונים (כגון נתונים מספריים ונתונים טקסטואליים)
  • שני סוגי ניתוח נתונים (ניתוח סטטיסטי וניתוח תימות)
 • דיון: המלצות תיאורטיות או מחקריות, המלצות יישומיות, דיון במגבלות המחקר, מסקנות וסיכום. מחקר משולב יכול לכלול שני סוגי מסקנות (כגון מסקנות אובייקטיביות ומסקנות סובייקטיביות).
 • רשימה ביבליוגרפית.

בנוסף לייעוץ והנחיה, אנו מציעים שירותי עריכה אקדמית ולשונית. עורכינו מקפידים על ציטוט ואזכור מקורות על פי כללי ה-APA או כללי ה-MLA (או כללים רלבנטיים אחרים לפי תחומי המחקר) והצגת הממצאים הסטטיסטיים בשפה מדעית.

הליווי והסיוע בכתיבה הינם מודולריים וניתן להשתמש בכולם או בחלקם.

כותבים דוקטורט או תיזה, וחדשנות ויצירתיות במחקר מעניינת אתכם? צרו קשר ונשמח לסייע לכם בפיתוח מחקר המיישם מתודות חדשניות.