-
דף הבית אודות סטודנטים
לתואר שלישי
סטודנטים
לתואר שני
סטודנטים
לתואר ראשון
סטודנטים
לקויי למידה
חוקרים
וחברות
מרכז
המידע
צור
קשר
 
 

כתיבת הצעת מחקר לתואר שני

הצעת מחקר מהווה מעין כתב התחייבות מצידך למהות, להיקף ולשיטת המחקר עליו תתבסס התיזה. עם הגשת התיזה, מידת מימוש ההתחייבות (כלומר האם היא מומשה במלואה, בחלקה או אף כלל לא מומשה) נבדקת על ידי הקוראים.

חשוב לזכור כי מידת הצלחתך בכתיבת התיזה נקבעת בחלקה כבר בתחילת התהליך. כתיבת הצעת מחקר ישימה תסייע לך להתמקד בביצוע מחקר ברמה אקדמית גבוהה.

    נשמח לייעץ לך בכתיבת:

  • תקציר: תמצית המבוא, מטרת המחקר, השערות המחקר, שיטה וכלי המחקר.
  • מבוא: בעית המחקר או הבעיה העסקית, סטטוס הידע המחקרי העכשווי לגבי בעית המחקר, שאלות המחקר ומטרות המחקר.
  • סקירת ספרות: סקירת ספרות עדכנית והשערות המחקר.
  • שיטה: רציונל המחקר, משתני המחקר, המודל התיאורטי של המחקר (כולל תרשים גרפי), אוכלוסיית המחקר והמדגם, כלי המחקר, הליך המחקר, שיטת הניתוח, תוקף ומהימנות כלי המחקר, מגבלות המחקר ולוח זמנים.
  • רשימה ביבליוגרפית.

יצירתיות וחדשנות

כתיבת הצעת מחקר דורשת מיומנות כתיבה אקדמית ויכולת חשיבה יצירתית וחדשנית, שתכליתה להוכיח את הצורך או התרומה הצפויה של המחקר המוצע, או את שניהם. אך ליצירת עניין וסקרנות אינטלקטואלית אצל הקורא, נדרשת יכולת כתיבה אינטגרטיבית. אנו מתמחים בייעוץ והנחיה לכותבי עבודות אקדמיות, אשר בעזרתם תוכל להציג יכולת כתיבה אינטגרטיבית גבוהה.

שימוש בתיאוריות ומודלים

גאמא כתיבה אקדמית תסייע לך לזהות את התיאוריות והמודלים עליהם יתבסס המחקר, לעשות בהם שימוש מושכל ולאתר כלי מחקר ואת נתוני התוקף והמהימנות שלהם.

מתודולוגיית כתיבה

אנו נסייע לך בכתיבה אקדמית על פי העקרונות והכללים לכתיבה מדעית של הצעת מחקר בהתאם למתודולוגיית כתיבה אקדמית בצורת משפך.

מתודולוגיית כתיבה אקדמית בצורת משפך

מתודולוגיית כתיבה אקדמית בצורת משפך

עריכה אקדמית ולשונית

מלבד השירותים החשובים לתהליך הכתיבה, נשמח לעזור לך גם בשלבים הסופיים של הצעת המחקר באמצעות עריכה אקדמית או עריכה לשונית.

מודולריות

שירותי הייעוץ וההנחיה בכתיבת הצעת המחקר הינם מודולריים, וניתן להשתמש בכולם או בחלקם.

מעוניינים בסיוע לכתיבת הצעת מחקר לתואר שני? צרו עימנו קשר ונשמח לעזור לכם להשיג את מטרותיכם האקדמיות.