-
דף הבית אודות סטודנטים
לתואר שלישי
סטודנטים
לתואר שני
סטודנטים
לתואר ראשון
סטודנטים
לקויי למידה
חוקרים
וחברות
מרכז
המידע
צור
קשר
 
 

ייעוץ והנחיה במחקר יחידני

מהו מחקר יחידני?

מחקר יחידני בוחן את אפקטיביות ההתערבות המתבצעת במסגרת מחקרים העוסקים באוכלוסיות מיוחדות כגון חינוך מיוחד ופיגור שכלי. במונחים מחקריים, ההתערבות הינה ה"מניפולציה" שנעשית, ואילו במונחים טיפוליים היא הטיפול שניתן למטופל או לנחקר. ייחודו העיקרי של המחקר היחידני הוא העובדה שהוא נערך במסגרת חקירה אינטנסיבית של מספר נבדקים מזערי (2-6 נבדקים) או מערכת בודדת לאורך זמן.

המחקר היחידני יוצא מתוך הפרדיגמה הפוזיטיביסטית, והוא מתכוון לחשוף ולמדוד שינויי התנהגות, כגון רכישת מיומנויות תפקודיות וחברתיות ושיפורן, בקרב הנבדקים בעקבות יישום תוכנית ההתערבות. איסוף הנתונים נעשה בעיקר באמצעות תצפיות. התצפיות במחקר יחידני אינן תיאוריות, אלא הן אוספות נתונים אמפיריים לגבי שכיחות אירעות התנהגויות ספציפיות.

ייעוץ והנחיה בביצוע מחקר יחידני ובכתיבת העבודה

מומחי גאמא כתיבה אקדמית, שכולם אקדמאים מצטיינים בעלי תואר שני ומעלה, מנוסים בייעוץ והנחיה בכל שלבי המחקר היחידני:

 • נימוק הצורך במחקר יחידני, בהקשר הספציפי של המחקר שלך.
 • ניסוח שאלות מחקר.
 • ניסוח השערות המחקר.
 • גיבוש המערך המתודולוגי של המחקר, כלומר עקרונות לקביעת קו הבסיס, קריטריוני מעבר ותוכנית המעקב.
 • הכנת דפי התצפית.
 • ביצוע העיבודים והניתוחים הסטטיסטיים, כגון השוואות בין נבדקים ותוך נבדקים: השוואת קווי בסיס, תוצאות ההתערבות ובדיקת המעקב.
 • הצגת הממצאים ובחינה של אפשרות ההכללה.

כמו כן, המומחים שלנו מנוסים גם בייעוץ והנחיה בכתיבת כל מרכיבי העבודה המחקרית:

 • תקציר.
 • מבוא.
 • סקירת ספרות.
 • מתודולוגייה.
 • דיון.
 • מסקנות.
 • המלצות.
 • סיכום.

העורכים המדעיים והלשוניים שלנו מקפידים על ציטוט ואזכור מקורות על פי כללי ה-APA.

אנו מודעים לכך שאוכלוסיית המחקר במחקר יחידני הינה אוכלוסיה מיוחדת. לכן, אנו מתחייבים לשמור על חיסיון מלא של כל נתוני הנבדקים.

הליווי והסיוע בכתיבה הינם מודולריים וניתן להשתמש בכולם או בחלקם.

מחפשים ייעוץ והנחיה בתכנון וביצוע מחקר יחידני? צרו עימנו קשר ונשמח לעזור לכם להשיג את מטרותיכם האקדמיות.